Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αποτελεί το βασικό στόχο της InfoSolution. Σπάνια η διοίκηση μιας επιχείρησης διαθέτει την τεχνογνωσία και τον χρόνο ώστε να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες που αφορούν στα θέματα την πληροφορικής. Η InfoSolution είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει εις πέρας κάθε στάδιο της δημιουργίας ή αναβάθμισης ενός εταιρικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των:

 • μελέτη του φυσικού χώρου
 • δομημένη καλωδίωση
 • υλοποίηση LAN/WAN
 • έρευνα αγοράς για υλικό και λογισμικό
 • εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ενεργών συσκευών του δικτύου (switches, routers, firewalls, access points κλπ)
 • εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εξυπηρετητών δικτύου, σταθμών εργασίας (Windows, Linux, MacOS) και εκτυπωτών
 • εγκατάσταση λογισμικού
 • σύστημα πιστοποίησης χρηστών (Active Directory), εταιρικό email, proxy servers, file servers, backup για την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων, ενοποίηση συστημάτων πληροφορικής
 • υψηλής διαθεσιμότητας clusters
 • εγκατάσταση και ρύθμιση εξελιγμένων συστημάτων καταπολέμησης της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spam)
 • εγκατάσταση των διακομιστών σε data center ή / και outsourcing υπηρεσιών
 • εικονικά συστήματα

Η εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων επιτρέπουν στην InfoSolution να εγγυηθεί για την ακρίβεια στα χρονοδιαγράμματα εργασιών, καθώς και για την ποιότητα των έργων της.