Υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Εμπιστευθείτε σε εμάς την λειτουργία των συστημάτων σας και επικεντρωθείτε ανενόχλητοι στη δουλειά σας...θα φροντίσουμε εμείς για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθώς και για την ασφάλεια των δεδομένων σας... Έχοντας υπόψη τις πολλαπλές απαιτήσεις των επιχειρήσεων, δηλαδή τα διαφορετικά προγράμματα τα οποία σημειωτέον δημιουργούνται από διάφορα software houses, τις υψηλές απαιτήσεις σε μηχανήματα και δίκτυα καθώς και ιδιόμορφους συνδυασμούς αυτών και με γνώμονα την αδιάλειπτη λειτουργία των προγραμμάτων, των μηχανημάτων και του δικτύου, καθώς και στην ελαχιστοποίηση του κόστους μηχανημάτων, συσκευών και καλωδίων, η InfoSolution, εφαρμόζει την τεχνογνωσία της σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να κάνει τον τρόπο εργασίας σας πιο απλό και μηχανογραφημένο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων σας. Η InfoSolution, έχει την τεχνική γνώση της λειτουργίας των περισσοτέρων προγραμμάτων της αγοράς, μπορεί να επεμβαίνει στην δημιουργία προϋποθέσεων για την έυρυθμη λειτουργία τους (υπο συγκεκριμένους όρους που θέτουν οι προμηθευτές τους ποτέ όμως στον κώδικα), μπορει επίσης να μεσολαβεί σαν εντεταλμένος τεχνικός σύμβουλος της εταιρίας σας, απέναντί τους και να φροντίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την ομαλοποίηση και αύξηση της αποδοτικότητας λειτουργίας των προγραμμάτων τους.

Η τεχνική υποστήριξη, μπορεί να παρέχεται με τις εξής μορφές:

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ: Εαν το τεχνικό θέμα που αντιμετωπίζετε στην εταιρία σας δεν μπορεί να επιλυθεί τηλεφωνικά ή με την υπηρεσία REMOTE SUPPORT και απαιτεί την επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού, τότε το συνεργείο του τμήματος TECHNICAL SUPPORT μεταβαίνει στον χώρο σας και επιλύει το θέμα που έχει προκύψει.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Η InfoSolution, παρέχει την δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, επίλυση τεχνικού προβλήματος, το call center της εταιρίας είναι στη διάθεσή σας, συντομα κοντα σας.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Η InfoSolution έχει την δυνατότητα μέσω ειδικού software που μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εταιρίας σας, να σας παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη και να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματά σας για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, με απομακρυσμένο χειρισμό, εκμηδενίζοντας τον χρόνο μετάβασης τεχνικού συνεργείου στον χώρο σας.